GDPR uredba za računovodske servise

decorative line

GDPR (General Data Protection Regulation) oz. Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov in nova slovenska zakonodaja (ZVOP-2), spreminjata pogoje tudi za računovodske servise, ki dnevno uporabljajo in obdelujejo osebne podatke državljanov Evropske unije.

Uredba je obvezna in se izvaja od 25. maja 2018 ter s seboj prinaša največje spremembe v zadnjih letih na področju varstva osebnih podatkov.

Kaj prinaša GDPR in ZVOP-2 za računovodske servise?

Knjigovodske službe in računovodski servisi so po GDPR uredbi v dveh vlogah. V vlogi kot obdelovalci podatkov svojih naročnikov in kot upravljavci svojih podatkov. Nova uredba GDPR zato za njih prinaša nove obveznosti (vzpostavitev evidenc obdelav podatkov, ostrejše pogoje za sklepanje pogodb z naročniki, ipd.).

Zunanji pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov - DPO že od 49,00 EUR
Za več informacij nas kontaktirajte na e-naslov: info@gdpr-uredba.si

Viri z dodatnimi informacijami o GDPR-ju:

Urad informacijskega pooblašenca o GDPR
EU Splošna uredba o varstvu podatkov - vsebina
Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov - ZVOP-2 (14. 8. 2019)


 

Posebna ponudba za računovodske servise

decorative line

Naša ponudba prilagojena računovodskim servisom ...

pregled, analiza, navodila in priporočila pri uskladitvi za ZVOP-2 in GDPR uredbo

že od 399 EUR - akcija *


* cena velja do 31. 12. 2019 za računovodske in knjigovodske servise


POVPRAŠEVANJE